: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ : :

[ CPWKwang1990 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
พลอยกมล ศรีเมือง
ชื่อเล่น : 
พลอย
วันเกิด : 
11/7/2533
อายุ : 
30
เพศ : 
ไม่แน่ใจ
E-mail : 
ploykamon2533@gmail.com  
ที่อยู่ : 
636/4
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 
30000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0872545836
อาชีพ : 
พนักงานทั่วไป
การศึกษา : 
อาชีวศึกษา